Yello Classifieds Thailand
เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้/อีเมล *

รหัสผ่าน * , ลืมรหัสผ่าน?

  จดจำไว้ในระบบ

 

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเฟสบุ๊ค
คุณสามารถเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนด้วยบัญชีเฟสบุ๊คของคุณ

ลงทะเบียน

ชื่อผู้ใช้ *

รหัสผ่าน *

ยืนยันรหัสผ่าน *

อีเมล *

ชื่อ-นามสกุล *

  ฉันอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไข และยอมรับแล้ว *

 

ลงทะเบียนด้วยบัญชีเฟสบุ๊ค
คุณสามารถเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนด้วยบัญชีเฟสบุ๊คของคุณ

ลืมรหัสผ่าน?

กรุณากรอกอีเมล *


ค้นหาโดยละเอียด

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

 1. คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล
  1. ในการใช้ Yello ท่านต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงกับทางเรา ซึ่งข้อมูลนี้รวมถึงการให้อีเมล์แอดเดรส ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ และ ข้อมูลทางการเงิน อีกทั้งยังรวมถึงท่านได้รับประกันว่าท่านเป็นบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีสิทธิ์ที่จะใช้ Yello
  2. ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกใช้เพียงเพื่อการซื้อ ขาย โฆษณา บนเว็บไซท์นี้เท่านั้น
  3. Yello ใช้ IP และ Cookiesในการเก็บข้อมูล และเก็บฉพาะข้อมูลที่จำเป็นหรือสำคัญเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อปรับปรุงการบริการ
  4. Yello เชื่อในการป้องกันการเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ และข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกใช้นอกเหนือกว่าการพัฒนาด้านบริการของเราที่มีต่อท่าน ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกเผยแพร่สู่บุคคลที่สามถ้าหากไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน
  5. ท่านอนุญาตให้ Yello ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ต้องดำเนินการทางด้านกฎหมาย
  6. Yello มีการเชื่อมโยงไปยังเวบไซท์อื่นๆ (เช่น ไฮเปอร์ลิงค์ แบนเนอร์หรือปุ่มต่างๆ) Yelloไม่มีอำนาจในการควบคุมดูแลเวบไซท์เหล่านั้น และ เยลโลไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาและการกระทำของเว็บนั้นๆ ท่านต้องรับผิดชอบต่อข้อกำหนดและเงื่อนสำหรับข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อเข้าไซต์ใดก็ตาม
  7. หากท่านใช้ต้องการบอกกล่าวเกี่ยยวกับ Yello แก่เพื่อนของท่าน Yello ผ่านระบบของเรา ท่านต้องระบุชื่อและอีเมล์ของเพื่อน และเยลโลจะส่งอีเมล์แก่เพื่อนของท่านเพื่อเชิญเข้าใช้ Yello และจะเก็บข้อมูลนี้เพื่อทำการวัดผลการทำงานของระบบดังกล่าว หากเพื่อนของท่านต้องการให้ลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลสามาถติดต่อ เราที่ tcg.classifieds@gmail.com
  8. Yello อาจเชิญท่านร่วมตอบแบบสอบถามหรือการร่วมชิงโชค ถ้าท่านต้องการร่วม Yello จะขอให้ท่านระบุข้อมูลส่วนตัว และท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านต้องการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อให้ท่านรับรางวัลหรือสังเกตุการเช้าใช้งานของเว็บไซท์
  9. หากท่านซื้อบริการจาก Yello ท่านจะถูกขอให้ระบุข้อมูลของท่านในใบสั่งซื้อ ท่านต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงกับทาง Yello ซึ่งข้อมูลนี้รวมถึงการให้อีเมล์แอดเดรส ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ และ ข้อมูลทางการเงินอย่างเช่นเลขที่บัตรเครดิต และวันหมดอายุ เราใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อของท่าน หากเรามีปัญหาในการเราจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นสำหรับการติดต่อ
  10. Yello ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบุคคลที่สาม
  11. หากท่านไม่ยินยอมรับข้อชี้แจงจากเรา เราแนะนำว่าท่านไม่ควรใช้ Yello
 2. การติดต่อสื่อสารและข่าวสารจากเรา
  1. Yello อาจส่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริการไปยังท่าน เช่น จดหมายต้อนรับ การแจ้งหนี้ ข้อมูลการบริการทางเทคนิค และประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย เป็นต้น ตลอดจนส่งการสำรวจความคิดเห็นหรือโปรโมชั่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ท่านอาจเลือกว่าต้องการหรือไม่ต้องการรับข่าวสารจาก Yelloได้เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิก และท่านสามารถยกเลิกจดหมายข่าวได้เมื่อท่านต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยกเลิกจดหมายข่าวสามารถอ่านได้ที่ส่วนการรับและยกเลิกการรับจดหมายข่าว.
  2. หากท่านต้องการรับจดหมายข่าว Yelloใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (อีเมล์ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) สำหรับการส่งข่าวสาร ซึ่งท่านสามารถยกเลิกจดหมายข่าวได้เมื่อท่านต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยกเลิกจดหมายข่าวสามารถอ่านได้ที่ส่วนการรับและยกเลิกการรับจดหมายข่าว
  3. Yello อาจส่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริการไปยังท่าน เช่น จดหมายต้อนรับ การแจ้งหนี้ ข้อมูลการบริการทางเทคนิค และประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย ซึ่งไม่ใช่เป็นข่าวสารการตลาดและท่านอาจไม่ได้สมัครรับข่าวสารดังกล่าว ท่านหรืออาจเลือกว่าต้องการหรือไม่ต้องการรับข่าวสารจาก Yello ได้เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิก และท่านสามารถยกเลิกจดหมายข่าวได้เมื่อท่านต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยกเลิกจดหมายข่าวสามารถอ่านได้ที่ส่วนการรับและยกเลิกการรับจดหมายข่าว
  4. หลังจากท่านได้สมัครสมาชิกกับเรา เราส่งจดหมายเพื่อทำการยืนยันการสมัครของท่านและ หากท่านต้องการติดต่อ สอบถามหรือมีปัญหา เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (อีเมล์ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) สำหรับการติดต่อเรื่องเหล่านั้น
 3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับผู้อื่น
  1. Yello อาจใช้ข้อมูลการใช้งานของท่านร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ แต่จะไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคล
  2. เราไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม
  3. Yelloอาจเข้าถึงและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่จำเป็น หรือโดยอำนาจของกฎหมาย หรือจากการพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายของ Yello หรือของเว็บไซท์ หรือเพื่อ ปกป้องและคุ้มครองสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ Yello หรือ เพื่อเป็นมาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ Yello หรือของสาธารณชน
 4. การยกเลิกการรับจดหมายข่าว
  1. ท่านอาจเลือกว่าไม่ต้องการรับข่าวสารการตลาดจาก Yello จากแบบฟอร์มการลงทะเบียน อีกทั้งยังสามารถเลือกหยุดรับอีเมล์โปรโมชั่นที่จะส่งมาจาก Yello โดยทำตามคำแนะนำในอีเมล์ที่ท่านได้รับ หรือติดต่อมาที่ tcg.classifieds@gmail.com เราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้หรือเปิดเผยแก่ผู้อื่นซึ่งไม่ได้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ tcg.classifieds@gmail.com

   ท่านสามารถติดต่อเราหากไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้หรือเปิดเผยแก่ผู้อื่น
 5. ล็อกไฟล์ (Log File)
   Yello รวบรวมข้อมูลการใช้งานซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเช่น ไอพีแอดเดรส ข้อมูลผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต วันเวลาและเก็บไว้ใน ล็อกไฟล์ เราใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการปรับปรุงการบริการและรวบรวมสถิติข้อมูลการใช้งานเท่านั้น
 6. คุกกี้
   Yello ใช้ "คุกกี้" เพื่อให้ท่านลงชื่อเข้าใช้บริการต่างๆ ใน Yello และให้ท่านท่องโลกออนไลน์ได้ในแบบของท่าน คุกกี้เป็นแฟ้มข้อความขนาดเล็กที่ถูกวางลงบนฮาร์ดดิสก์โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเพจ และมีข้อมูลซึ่งสามารถอ่านได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนที่เปิดคุกกี้ให้ท่าน นอกจากนี้ คุกกี้ไม่สามารถใช้เรียกโปรแกรมหรือนำพาไวรัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้

   Yello ใช้คุกกี้เก็บบันทึกการตั้งค่า และข้อมูลอื่นๆ ไว้บนคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการพิมพ์ข้อมูลที่ซ้ำกันหลายๆ ครั้ง อีกทั้งเมื่อท่านเยี่ยมชม Yello ในภายหลัง คุกกี้ยังสามารถใช้ในการแสดงเนื้อหาในแบบของท่าน ตลอดจนแสดงโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านได้อีกด้วย Yello ยังใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงชื่อเข้าใช้โดยช่ายให้ท่านไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่าน

   ท่านสามารถเลือกรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ ซึ่งเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ โดยปกติ ท่านสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ให้ปฏิเสธคุกกี้ได้ถ้าท่านต้องการ หากท่านเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ หรือใช้งานคุณลักษณะของบริการหรือเว็บไซท์ Yello ที่ต้องใช้คุกกี้ได้
 7. เว็บบีคอน
   Yello อาจมีภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือที่รู้จักกันในชื่อเว็บบีคอน ซึ่งบางครั้งเรียกว่า gif พิกเซลเดี่ยว ซึ่งจะช่วยให้ Yello นับจำนวนผู้ใช้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บเพจและนำเสนอบริการร่วมกับคู่ค้าได้ Yello อาจใส่เว็บบีคอนลงในข้อความอีเมล์ที่มีข้อเสนอพิเศษหรือจดหมายข่าว Yello เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อความถูกเปิดขึ้นและถูกคลิกลิงก์หรือไม่

   Yello อาจตั้งเว็บบีคอนของบุคคลที่สามในเว็บไซท์ เพื่อเก็บรวบรวมสถิติและช่วยประเมินผลสำเร็จของการโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จัดร่วมกัน ซึ่ง Yello ไม่อนุญาตให้มีการใช้เว็บบีคอนของบุคคลที่สามเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 8. เครือข่ายโฆษณา
   แบนเนอร์โฆษณาออนไลน์ที่ท่านเห็นบน Yello ถูกนำขึ้นแสดงโดย New Media Company Limited ซึ่งอาจทำการรวบรวมข้อมูลว่าท่านหรือบุคคลอื่นๆ กำลังใช้คอมพิวเตอร์อยู่ที่ไหน ดูโฆษณาอยู่หรือไม่ และคลิกเข้าไปที่โฆษณาใด

   ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เครือข่ายโฆษณาส่งโฆษณาที่เชื่อว่าท่านอาจสนใจที่สุดมายังท่านได้
 9. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
   หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลท่านสามาถทำได้โดยการเปลี่ยนที่เมนูสำหรับสมาชิกหรือส่งอีเมล์มาที่ tcg.classifieds@gmail.com หรือติดต่อได้ที่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง
 10. การรักษาความปลอดภัย
   Yello มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราใช้เทคโนโลยีและกระบวนการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น เราได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนระบบคอมพิวเตอร์ที่จำกัดการเข้าถึง และตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการควบคุม เมื่อมีการส่งข้อมูลที่เป็นความลับสำคัญ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หรือรหัสผ่าน) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เราจะป้องกันโดยใช้วิธีการเข้ารหัสลับ เช่น โปรโตคอล Secure Socket Layer (SSL) เป็นต้น
 11. การเปลี่ยนสภาพการเป็นเจ้าของ
   หาก Yello มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทางธุรกิจเช่นการควมรวมกิจการหรือขายส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของสินทรัพย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ เราจะแจ้งให้ท่านทราบต่อการสภาพการเป็นเจ้าของและสถานะของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ าน
 12. การปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล
   ในบางโอกาสเราจะปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริการ และเสียงตอบรับจากลูกค้า กรณีที่เราติดประกาศการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงนี้ ท่านจะเห็นคำว่า "ปรับปรุงล่าสุด" อยู่ข้างลิงก์คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล Yello ซึ่งอยู่หน้าแรกของ Yello หากมีการเปลี่ยนแปลงส่วนใดในคำชี้แจงนี้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ Yelloใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะติดประกาศความเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มบังคับใช้การเปลี่ยนแปง และขอแนะนำให้ท่านตรวจดูคำชี้แจงนี้เป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงวิธีการที่ Yello ปกป้องข้อมูลของท่าน
 13. ติดต่อเรา
   หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามเกี่ยวกับ สิทธิส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อ เราได้ที่ tcg.classifieds@gmail.com

Join Yello

Join us on Facebook

Follower us on Twitter

Pin us on Pinterest

Copyright 2020 Technology Capital Group Limited. All Rights Reserved. Process in 0.0851 sec.